Jaziel Brothers – Ndavuma Lyrics

Ndavuma Lyrics By Jaziel Brothers

Ndavuma

Ndavuma, Ndiqal’ukumbona

Ndizazam’ukuythetha lendaba Kodw’enyanini andikwazi Ndizazam’ukuysusa lendaba Kodw’enyanini andikwazi
Kuthi ndicel’umngeni bo Xandibon’usisiza
Hawu kuthi ndicel’umngeni bo Xandibon’usisiza

Ndavuma ndaqonda ndavuma
Ndavuma ndaqonda ndavuma Ndiqal’ukumbona
Ndavuma ndaqonda ndavuma
Ndavuma ndaqonda ndavuma Ndiqal’ukumbona

Ngab’ikhona na indlel’okutsho

Ethi sisi yho yandchaza Ingab’ikhona na indlel’okutsho Ngoba ngathi uyazenzela la
Kuthi ndicel’umngeni bo Xandibon’usisiza
Hawu kuthi ndicel’umngeni bo Xandibon’usisiza

Ndavuma ndaqonda ndavuma
Ndavuma ndaqonda ndavuma Ndiqal’ukumbona
Ndavuma ndaqonda ndavuma
Ndavuma ndaqonda ndavuma Ndiqal’ukumbona

Ndavuma
Ndavuma, Ndiqal’ukumbona

Ndavuma
Ndavuma, Ndiqal’ukumbona

Kuthi ndicel’umngeni bo
Hawu kuthi ndicel’umngeni bo

Ndavuma ndaqonda ndavuma
Ndavuma ndaqonda ndavuma Ndiqal’ukumbona
Ndavuma ndaqonda ndavuma
Ndavuma ndaqonda ndavuma Ndiqal’ukumbona

Ndavuma ndaqonda ndavuma
Ndavuma ndaqonda ndavuma Ndiqal’ukumbona
Ndavuma ndaqonda ndavuma

Ndavuma ndaqonda ndavuma Ndiqal’ukumbona

Ndavuma Ndiqal’ukumbona

Ndavuma Ndiqal’ukumbona

READ ALSO:   Jaziel Brothers – Crazy Lyrics