Jaziel Brothers – Sis’Undenzani Lyrics

Sis’Undenzani Lyrics By Jaziel Brothers (feat. Bongani Nchang)

Ndilinde ndalinda kwasa Ndifunana nelithuba
Ndizulisa ndizamazama Ndifunana nelithuba

My mind keeps on telling me No no no
No no no she won’t
And my heart keeps on telling me Yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah she will

Yintombi yaph’nale Endibetha ndiphuz’ukutsho
Ngumnta kaban’nalo Ondivithiza kutshw’amdolo

Yitshw’isduko ntombi yabantu Yitshw’isduko
Yitshw’isduko mntan’abantu Yitshw’isduko
ndikuve

I’ve been meaning to tell you, But couldn’t find the right words
Meaning to show you, But couldn’t find the right way

Wesisi sisi sisi Sis’undenzani
Wentombi ntombi ntombi ntomb’undenzani

Hello beautiful
My name is Dibongs
I hope you don’t mind, To tell me your name

I must admit it
You make me nervous
Got me speaking in tounges
Shooby doo, Shooby doo, Shooby doo

Yintombi yaph’nale Endibetha ndiphuz’ukutsho
Ngumnta kaban’nalo Ondivithiza kutshw’amdolo

Yitshw’isduko ntombi yabantu Yitshw’isduko
Yitshw’isduko mntan’abantu Yitshw’isduko
ndikuve

I’ve been meaning to tell you, But couldn’t find the right words
Meaning to show you, But couldn’t find the right way

Wesisi sisi sisi Sis’undenzani
Wentombi ntombi ntombi ntomb’undenzani

I’ve been meaning to tell you, But couldn’t find the right words
Meaning to show you, But couldn’t find the right way

Wesisi sisi sisi Sis’undenzani
Wentombi ntombi ntombi ntomb’undenzani

UnguMamQwathi okany’uMaDlamini UnguMamXesibe Okany’uMamBhele UnguMamQwathi okany’uMaDlamini UnguMamXesibe okany’uMamBhele

I’ve been meaning to tell you

I’ve been meaning to tell you, But couldn’t find the right words
Meaning to show you, But couldn’t find the right way

Wesisi sisi sisi Sis’undenzani
Wentombi ntombi ntombi ntomb’undenzani

I’ve been meaning to tell you, But couldn’t find the right words
Meaning to show you, But couldn’t find the right way

READ ALSO:   Jaziel Brothers – Crazy Lyrics

Wesisi sisi sisi Sis’undenzani
Wentombi ntombi ntombi ntomb’undenzani