Jaziel Brothers – Truth Lyrics

 Truth Lyrics By Jaziel Brothers

Ndibhidwe ndabhidwa Yi ndlel’oncuma ngayo
Ndabhidwa ndabhidwa Yi ndlel’ozthanda ngayo
Kanti taba di mahlong Taba di mahlong

It is nothing but the truth, Nothing but the truth
Xabetsho bethi mna Ndikthanda ka so
Besho bethi mna Ndukthanda kanje
Betsho bethi mna Ndikthanda hureee
It is nothing but the truth, Nothing but truth

Andsakwazi andsakwaz’ukthula
Khe ndijonge nduthule Ndibuke ndithule, Ndingaqond’uba
Taba di mahlong Taba di mahlong

It is nothing but the truth, Nothing but the truth Xabetsho bethi mna Ndikthanda ka so
Besho bethi mna Ndukthanda kanje
Betsho bethi mna Ndikthanda hureee
It is nothing but the truth, Nothing but truth

Ndithi bathe ndithe ndithe, Ndizoz’thethela
Eish gwababa Landenz’igwababa Impa taba di mahlong Taba di mahlong

It is nothing but the truth, Nothing but the truth Xabetsho bethi mna Ndikthanda ka so
Besho bethi mna Ndukthanda kanje
Betsho bethi mna Ndikthanda hureee
It is nothing but the truth, Nothing but truth

Celukcel’ubundvumele Ndikubonis’uthando
Ndiye ndive besitsho Xabethetha ngothando
Sekzephela kushota namazwi Angazi kanjani angazi kanjani

It is nothing but the truth, Nothing but the truth Xabetsho bethi mna Ndikthanda ka so
Besho bethi mna Ndukthanda kanje
Betsho bethi mna Ndikthanda hureee
It is nothing but the truth, Nothing but truth

Xabetsho bethi mna Ndikthanda ka so
Besho bethi mna Ndukthanda kanje
Betsho bethi mna Ndikthanda hureee
It is nothing but the truth, Nothing but truth

Xabetsho bethi mna Ndikthanda ka so