Kenza – Umalambane Lyrics

Umalambane Lyrics By Kenza

Body, Body, Body, Body
Body, Body, Body, Body
Body, Body, Body, Body
Body, Body, Body, Body

Tshi, tshi, tshi

Uvukile lona
Umalambane
K’dala ngehla ngenyuka ngihamba
Ngisebenzela ik’sasa lam’

Hamba nhliziyo yami
Uyofeza iphupho lami
Mangishintsha impilo yami
Ziyagcwala izitha zami

Sibashaya shaya njalo nje, ngenamba
Vele uSathane unamanga
Mina nezami s’namandla
Shayo shaibo shayo shayo, is a bastardo
Epheketheni umongameli uphuma ngekhaskatho

Aish ayi
Sehl’ es’phundu okoshukela
S’gelegeleza okothukela
Thin’ asoze sahluleka
Over my dead body

Sehl’ es’phundu okoshukela
S’gelegeleza okothukela
Thina asoze sahluleka
Over my dead body

Ayi ngithi mina over my dead body
Ngithi over my dead body
Ngithi mina over my dead body

Aish ayi
Sehl’ es’phundu okoshukela
S’gelegeleza okothukela
Thina asoze sahluleka
Over my dead body

Sehl’ es’phundu okoshukela
S’gelegeleza okothukela
Thina asoze sahluleka
Over my dead body

Ngithi mina over my dead body
Ngithi mina over my dead body
Ngithi mina over my dead body

Body, body, body, body
Body, body, body, body
Body, body, body, body
Body, body, body, body

Huh, hallejah, amen
Mina nezinja zami
Unkulunkulu us’phile amaphimbo
Amaphimbo mama
Ngisho amadlozi avumile

Vel’ amadlozi avumile
Bhekha ne-skill s’khulile
Izitha zami z’thulile
Iskhathi sabo s’dlulile
Ipeni, nephepha, nephimbo kuhloliwe

Uvukile lona
Umalambane
K’dala ngehla ngenyuka ngihamba
Ngisebenzela ik’sasa lam’

Hamba nhliziyo yami
Uyofeza iphupho lami
Mangishintsha impilo yami
Ziyagcwala izitha zami

Sibashaya shaya njalo nje, ngenamba
Vele uSathane unamanga
Mina nezami s’namandla
Shayo shaibo shayo shayo is a bastardo
Epheketheni umongameli uphuma ngekhaskatho

Aisha ayi
Sehl’ es’phundu okoshukela
S’gelegeleza okothukela
Thina asoze sahluleka
Over my dead body

Sehl’ es’phundu okoshukela
S’gelegeleza okothukela
Thina asoze sahluleka
Over my dead body

Hayi ngithi mina over my dead body
Ngithi mina over my dead body
Ngithi mina over my dead body