MFR Souls – Pusha Phanda Lyrics

MFR Souls& Nhlonipho – Pusha Phanda Lyrics (feat. S.O.N, Jazzmiqdeep & Basil Soulnshades)

Ende Ayyo Ayyo Iye yeh
Ende Ayyo Ayyo Iye yeh
Ende (Eya) Ayyo (Eshe) Ayyo Iye yeh (Hhay) Ende (Eya) Ayyo (Eshe) Ayyo Iye yeh (Hhay)

Sohlala S’pusha S’phanda Stholis’pani Senzimali Sibemnandi
Sohlala S’pusha S’phanda Stholis’pani Senzimali Sibemnandi Danko
Sohlala S’pusha S’phanda Stholis’pani Senzimali Sibemnandi Danko Sohlala S’pusha S’phanda Stholis’pani Senzimali Sibemnandi Danko
Sinana nanadu ayo Sinana nanadu yoh Sinana nana ayo ayo
Sinana nanadu ayo Sinana nanadu yoh Sinana nana ayo ayo

“Ayy” Akukho kwendluluk’zama Syawenz’amaphutha S’phinde Sicale Futsi Mhlaba Uyasendza Yoh
Thina Syohlala Silwa qho
Sohlala Sphusha Sure
Nathi lempilo Syay’dinga Yoh Syohlala Silwa Qho
Span ub’suku Nemini Yoh
“Ayy” Akukho kwendluluk’zama Syawenz’amaphutha S’phinde Sicale Futsi Mhlaba Uyasendza Yoh
Thina Syohlala Silwa qho
Sohlala Sphusha Sure
Nathi lempilo Syay’dinga Yoh Syohlala Silwa Qho
Span ub’suku Nemini Yoh

Ilanga lide……
Push
Eh Bathi Langa lide
Mawu hamba ungena mali
Ngithi nhlupheko
Phuma kimi
Ah mina anginas’iskhathi
Soku Lila

Yingako ngihamba
Ngipressa
Pusha
Ngiphanda
Langa lonke

Yingako ngihamba
Ngipressa
Pusha
Ngiphanda
Langa lonke

Zama lemali
Zama lemali
Zama lemali
Zama lemali
Langa lonke

Zama lemali
Zama lemali
Zama lemali
Zama lemali
Langa lonke

Sohlala S’pusha S’phanda Stholis’pani Senzimali Sibemnandi
Sohlala S’pusha S’phanda Stholis’pani Senzimali Sibemnandi Danko

“Ayy” Akukho kwendluluk’zama Syawenz’amaphutha S’phinde Sicale Futsi Mhlaba Uyasendza Yoh
Thina Syohlala Silwa qho
Sohlala Sphusha Sure
Nathi lempilo Syay’dinga Yoh Syohlala Silwa Qho
Span ub’suku Nemini Yoh
“Ayy” Akukho kwendluluk’zama Syawenz’amaphutha S’phinde Sicale Futsi Mhlaba Uyasendza Yoh
Thina Syohlala Silwa qho
Sohlala Sphusha Sure
Nathi lempilo Syay’dinga Yoh Syohlala Silwa Qho
Span ub’suku Nemini Yoh