Musa Keys – Uy’Bambe Lyrics

Uy’Bambe Lyrics By Musa Keys

Woza!, Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe

Woza!
Bamba madolo
Bamba madolo
Bamba madolo
Bamba bamba
Jije sosinqa
Jije sosinqa
Jije sosinqa
Jija jija
Lahla marago
Lahla marago
Lahla marago
Lahla lahla
Yho hewen woza
Yho hewen woza

Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe
Uku lahli legs
Umlenze
Uku lahlu mlenze
i’Legs

Sodlamabonus we mans
Andifuni muntu to mend
Woza nemali’yakho si’spend
Khokhe loskhath samu like rent
Munto ngenamali I can’t
Yho ha-ah I can’t
Uku lahli legs
Umlenze
Uku lahlu mlenze
i’Legs
Sodlamabonus we mans
Andifuni muntu to mend
Woza nemali’yakho si’spend
Khokhe loskhath samu like rent
Munto ngenamali I can’t
Yho ha-ah I can’t
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe

Ungay dedel’
Uybamb uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe
Uku lahli legs
Umlenze
Uku lahlu mlenze
i’Legs
Sodlamabonus we mans
Andifuni muntu to mend
Woza nemali’yakho si’spend
Khokhe loskhath samu like rent
Munto ngenamali I can’t
Yho ha-ah I can’t

Woza!
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Uybambe uybambe uybambe
Ungay dedel’
Uybamb uybambe