Nobuhle – Imali Lyrics

Imali Lyrics By Nobuhle

Iye zinyanya ake ningilekeleleni
Kukhon’Okubi
Okuzayo kulomuzi maye
Oh Nanka Amanz’amnyama
Engen’Endlini maye
Mina ngifun’intenye
Ngifun’Imali

Iye! zinyanya ake ningilekeleleni
Kukhon’Okubi
Okuzayo kulomuzi
Oh Nanka Amanz’amnyama
Engen’Endlini maye
Mina ngifun’intenye
Ngifun’Imali

Iyo Imali
Imali
Imali
Zinyanya Phendulani
Iyoo
Imali
Imali
Imali
Zinyanya Phendulani

Ngifun’Imali
Ngifun’Imali
Ngifun’Imali
Zinyanya Phendulani

Ngifun’Imali
Ngifun’Imali
Ngifun’Imali
Zinyanya Phendulani

Vocalizing

Ohhh yeee
Yiii yiii yiii

AmaZion ngezinhlobo zawo
Aguq’Akhuleke
Akhuz’Umhlola
Iye AmaZion ngezinhlobo
Aguq’Akhuleke
Akhuz’Umhlola

Abuye Necebo
Oh Lalemali
Mina Ngifun’Imali we
Iyooo iyoo
Abuye Necebo
Oh Ngifun’Imali

Yo Imali
Imali
Imali
Zinyanya Phendulani
Yo
Imali
Imali
Imali
Zinyanya Phendulani

Ngifun’Imali
Ngifun’Imali
Ngifun’Imali
Zinyanya Phendulani

Ngifun’Imali
Ngifun’Imali
Ngifun’Imali
Zinyanya Phendulani

Iyee Ngifun’Imali
Ngifun’Imali
Ngifun’Imali
Zinyanya Phendulani
Ngifun’Imali
Ngifun’Imali
Ngifun’Imali
Zinyanya Phendulani

Yeee yeee

Leave a Comment