Nomfundo Moh – Kusengakhanya Lyrics

Nomfundo Moh – Kusengakhanya Lyrics

Kumnyama (kumnyama)
Ukukhanya (ngiding ukukhanya)

Kusengakhanya
Kusengakhanya nanamhlanje
Kusengakhanya Kusengakhanya

Ngabe ngiqamba amanga
Mangithi ngiyazi ubhekene nani
Ngabe ngiqamba amanga
Kepha ngivuseleeel ithemba
Ngoba knokphila kwithemba
Vuselela
Laph’ ubamba bamba khona kyabhidlika
(Kmele sibe nethemba ukuth kuyolunga konke)
Bahleba ngawe bebon impilo yakh inzima
(Iksasa aslazi iynyembezi zingasulwa zonke)
Laph’ ubamba bamba khona kyabhidlika
(Kmele sibe nethemba ukuth kuyolunga konke)
Bahleba ngawe bebon impilo yakh inzima
(Iksasa aslazi iynyembezi zingasulwa zonke)

Kusengakhanya
Kusengakhanya nanamhlanje
Kusengakhanya Kusengakhanya

Siphila ngakho ukvivinywa, so we can appreciate our blessings

READ ALSO:   Nomfundo Moh – Sundays Are For Lovers Lyrics