Rokia Koné & Jacknife Lee – N’yanyan Lyrics

N’yanyan Lyrics By Rokia Koné & Jacknife Lee

Ɲaɲa fo de, aw ma Ɲaɲa ko mɛn wa?
Ɲaɲa fo de, n tɛ Ɲaɲa bɔyɔrɔ dɔn
O Ɲaɲa fo de, aw ma Ɲaɲa ko mɛn wa?
Ɲaɲa fo de, n tɛ Ɲaɲa bɔyɔrɔ dɔn
Jaliw ɲininkala, ko u bɛ Ɲaɲa bɔyɔrɔ dɔn
U ye n jaabi ko u tɛ Ɲaɲa bɔyɔrɔ dɔn

Funɛw ɲininkala ko u bɛ Ɲaɲa bɔyɔrɔ dɔn
U ye n jaabi ko u tɛ Ɲaɲa bɔfan dɔn
Sakew ɲininkala ko u bɛ Ɲaɲa bɔyɔrɔ dɔn wa?
U ye n jaabi ko u tɛ Ɲaɲa bɔfan dɔn
Jɔnbadenw ɲininkala ko u bɛ Ɲaɲa bɔyɔrɔ dɔn wa?
U ye n jaabi ko u tɛ Ɲaɲa bɔfan dɔn
A, Ɲaɲa bɔra min?
N ma Ɲaɲa bɔyɔrɔ dɔn

Ko Ɲaɲa bɔra min?
N ma Ɲaɲa bɔfan dɔn
A Ɲaɲa fo de, aw ma Ɲaɲa ko mɛn wa?
Ɲaɲa fo de, n tɛ Ɲaɲa bɔyɔrɔ dɔn
Ɔ Ɲaɲa bɔra min?
Yiii, n m’à Ɲaɲa bɔfan…?
Jaliw ɲininkala ko u bɛ Ɲaɲa bɔyɔrɔ dɔn

U ye n jaabi ko u tɛ Ɲaɲa bɔyɔrɔ dɔn
Funɛw ɲininkala ko u bɛ Ɲaɲa bɔyɔrɔ dɔn wa?
La hila ilala
A, diɲɛ bɛ ban,
Janko diɲɛ-kɔnɔ-fɛn
Woyo, maaya ye sanga ye
Ɲaɲa! Maaya ye waati ye
Maaya ye sanga ye
Maaya ye waati ye
Maaya ye sanga ye