Small Doctor – Hain!!! Lyrics

Hain!!! Lyrics By Small Doctor

Ori wa, o s’oju nu
Sh’ole f’oju yen ri nkan ‘re mo sha?
(Mellowshe Soundz)
Holly, holly, hollay (haii, haii, haii)
Holly, holly, hollay (haii, haii, haii)
(2T on the Mix)

Oba Of Benin (hain)
Oba Gakope, ayy (hain)
T’eba r’Oba Yoruba, ka pa’riwo “kabiyesi oh” (hain)
Baba, ke gbo (hain)
Baba, ke pe (hain)
Ko s’olode ni Ifo (hain)
Amisu lon wa (hain)
Some people dey (hain)
Orobo lo ma n like (orobo, hain)

Some people dey (hain)
Dem like lepa (hain)
Some people dey-yy (hain)
Dem like bobby (hain)
Ehn, ‘Ge-‘Ge (ayewada, hain)
Agege (hain, ayewada)
Oti ge (ayewada, hain)
Oya, f’ere ge (hain, ayewada)

Na who lock up? (hain)
Na hin f- up (hain)
Wey momi, wey m’ero (hain)
O momi, o mo’yan (hain)
Kuboweti wa (hain)
Ibo lo tin bo? (hain)
Omo iyami, kala tan (hain, kala)
Olowo l’aye mo (hain)
Gbas, gbos (hain)

O ti di gobe (hain)
Mo ko r’eje ni (hain)
Mio mo eni toh sha (hain)
Holy Michael (hain)
Holy Gabriel (hain)
Holy Uriel (hain)
Won ri, won damo ke (hain)
Kilon je be? (hain)
Won ri, won damo (hain)
Lo shey n k’owo fun (hain)

Avoid see finish (hain)
Maje ko ri e tan (hain)
Omo iyami (hain)
Omo Better l’awa nje (hain)
T’eba ti shayo (hain)
Ijo yin ma npor (hain)
Ejo yin ma npor (hain)
Yanma yanma yin ma npor (hain)
Nobody die (hain)

Nobody kpeme (hain)
You le ‘le (hain)
You ko body (hain)
O wa de’be (hain)
O wa de’be tan oh (hain)
T’oba wu (hain)
T’oba te, o ma ku (hain)

Won a tu y’oku e ni werey (hain)
Aye ma fuge (hain)
Ilaje, awa ye ye (hain)
Wey momi, wey m’ero (hain)
O momi, o mo’yan (hain)
Ijakumo kin rin’de osan (hain)
Eni a bi’re, kin rinrin oru (hain)

Won bi awa ‘re
A de tun ma rinrin oru
You can call me Small Doctor
Alafin Agege, Olusho Agege
Omo Better, omo ton soh
Omo Iya Teacher, hain
Agege wa oh, ‘Ge-‘Ge
(2T on the Mix)