Szpaku – Jeździec bez głowy Lyrics

Jeździec bez głowy Lyrics By Szpaku

Pędzę, jeździec bez głowy, kiedy wszędzie zawody
Nawet Werter nie dogoni mnie…

Byłem fenomenem i absurdem – raz chłodna głowa, raz gorąca woda, 2k18 moim rokiem był
Ruszyłem w trasę i przestałem pić
Tam każdy krzyczał moją ksywę
Trochę to dziwne, ale w sumie żyję w końcu
W końcu kapie z nieba ta jebana forsa
W końcu mama w Polsce, jemy wszyscy obiad
Ona mi mówi: „zachowujesz się co najmniej dziwnie, Mati”
Może te baty, może te czasy, chude jak patyk?
Ja latam po lekarzach, ciągle myślę, że umieram
Dzień zaczynam od mierzenia ciśnienia, kumasz?
Palec na pulsie, jak na spuście z klamą przy głowie
W głowie cover “Jesteś Bogiem”
Za kurtyną z powiek ból
I przestaję czuć… wszystko
Wszystko dosłownie przez psychotropy, które biorę
W międzyczasie jestem piniatą dla cioty przed monitorem

Znowu wracam do picia, co mnie jeszcze bardziej zakopie
Jeśli żyć to dla Ciebie, a nie pić, spać na glebie (Dullahan!)
Za głowę mógłbym wyrok brać za Ciebie
A zostałem bez niej, mój Charon czeka nad brzegiem

Nie przeproszę nigdy za to, że
W lesie rąk się zagubił lew
Giną konie w moim mieście, piachu całe serce
Kościotrupy zjeść mnie chcą…
Nie przeproszę nigdy za to, że
W lesie rąk się zagubił lew
Giną konie w moim mieście, piachu całe serce
Kościotrupy zjeść mnie chcą…

Robię GUGU, robią ze mnie węża
Do oplucia Simby jest kolejka
Szydzą ze mnie z lewej, no i szydzą z prawej
Ale będzie trzeba, to im damy radę
Nienawidzę siebie i się brzydzę sobą, się nie dziwię, że odrzucam swą osobą
Ale udowodnię, że się mylą wszyscy, kurwa, daję słowo
Pierwszy raz pada głowa przed Atypowym
Samobójstwo taty, kręcę klip z Frostim
Nowe skoki, nowe szoki, traumy
Gram koncerty w opór wyjebany
Wbijam do Malika Montany na backstage
Jest ze mną ciężko i nie wiem, gdzie jestem
Dziękuję, kurwa, że nikt mnie nie nagrał wtedy
Że nie lata w necie mój upadek mierny
Pomogliśmy ludziom tylu, że nie wierzę, a sam sobie pomóc nie potrafię, nie wiem
Czekaj na mnie w niebie, rozpierdolę tylko i tam zaraz będę

READ ALSO:   Szpaku – Alf Lyrics

„Umrę pewnie przed trzydziestką” – tak śpiewałem u Białasa
Bo zaplanowałem śmierć, chciałem uciec stąd jak tata

Nie przeproszę nigdy za to, że
W lesie rąk się zagubił lew
Giną konie w moim mieście, piachu całe serce
Kościotrupy zjeść mnie chcą…
Nie przeproszę nigdy za to, że
W lesie rąk się zagubił lew
Giną konie w moim mieście, piachu całe serce
Kościotrupy zjeść mnie chcą…

Jeździec bez głowy Lyrics By Szpaku English Translation

I rush, headless rider, when competition everywhere
Even Werther will not catch up with me …

I was a phenomenon and an absurd – once a cool head, once hot water, 2k18 my year was
I went on tour and I stopped drinking
There everyone was shouting my nickname
It’s a bit weird, but I’m actually living in the end
This fucking money is finally dripping from the sky
After all, mother in Poland, we all eat dinner
She tells me: “You are acting at least weird, Mati”
Maybe these whips, maybe these times, as thin as a stick?
I fly after doctors, I still think that I am dying
I start my day with blood pressure, do you get it?
A finger on the pulse, like a trigger with a clasp to the head
In my head a cover of “You Are God”
There is pain behind the eyelid curtain
And I stop feeling … everything
All literally because of the psychotropics I take
In the meantime, I’m a pinata for a fag in front of the monitor

I go back to drinking again, which will bury me even more
If I live it for you and not drink it, sleep on the soil (Dullahan!)
I could take the sentence for you on my head
And I am left without her, my Charon is waiting on the shore

READ ALSO:   Szpaku – Alf Lyrics

I will never apologize for that
The lion is lost in the forest of hands
Horses die in my town, my heart is in the sand
The skeletons want to eat me …
I will never apologize for that
The lion is lost in the forest of hands
Horses die in my town, my heart is in the sand
The skeletons want to eat me …

I make GUGU, they make me a snake
There is a line to spit on Simba
They mock me on the left and mock me on the right
But we will have to, we can make it for them
I hate myself and I disgust myself, I am not surprised that I reject myself
But I’ll prove everyone wrong, fucking I give you my word
Head falls for the first time in front of Atypical
Dad’s suicide, I’m shooting a clip with Frosti
New jumps, new shocks, traumas
I play concerts in a freakin ‘resistance
I hit Malik Montana on the backstage
It’s hard with me and I don’t know where I am
Thank you for fucking no one recorded me then
That my demise is not mediocre on the Internet
We’ve helped so many people that I don’t believe, and I can’t help myself, I don’t know
Wait for me in heaven, I’ll just fuck it up and be right there

“I will probably die before I am thirty” – that’s what I sang with Białas
Because I planned my death, I wanted to get away like a dad

I will never apologize for that
The lion is lost in the forest of hands
Horses die in my town, my heart is in the sand
The skeletons want to eat me …
I will never apologize for that
The lion is lost in the forest of hands
Horses die in my town, my heart is in the sand
The skeletons want to eat me …