Tshepang Ramoba – Lerato Lyrics

Lerato Lyrics By Tshepang Ramoba

Iyo aye aye aye
Iyo aye aye aye

Pelo yaka e tletse
Ke rato la makgonthe
Bana ba gona
Ba ipsyina ka bophelo
Ke khutso ya go phela Ka lerato
Seishe pelo mafisha
Lewena o tla le hwetsa

Ke hweditse lerato
Ke hweditse lerato
Ke hweditse lerato
Ke hweditse lerato

Iyo aye aye aye
Iyo aye aye aye

Ke hweditse lerato
Ka la Boraro
Ka Thoma le lapa
Ra ipsina Ka bophelo
Lerato ke hlompho
Ya batho ba babedi
Ka letsetsa bo Koko
Ka ba botsa keya Nyala.

Ke hweditse lerato
Ke hweditse lerato
Ke hweditse lerato
Ke hweditse lerato

Iyo aye aye aye
Iyo aye aye aye

Ke hweditse lerato
Ke hweditse lerato
Ke hweditse lerato
Ke hweditse lerato