Zakes Bantwini – Kumnyama Lyrics ft. Mthunzi

Zakes Bantwini - Kumnyama Lyrics ft. Mthunzi
Zakes Bantwini – Kumnyama Lyrics ft. Mthunzi

 

Kumnyama Zakes Bantwini Lyrics ft. Mthunzi

Bathi kumnyama ebusweni benkawu Hhay bo
Hhay bo
Hhay bo
Nangu unohhaaaaa
Yeah yeah
Bathi kumnyama ebusweni benkawu Whoa
Whoa
Whoa

Nangu unohhaaaaa
Hhaayyii
kumnyama
ebusweni
Benkawu
Jonana joooo
Bathi kumnyama kumnyama kumnyama Ebusweni
benkawu

Bathi kumnyam ebusweni benkawu
Bathi kumnyama ebusweni benkawu Hhay bo
Hhay bo
Hhay bo
Nangu unohhaaaaa
Bathi kumnyama ebusweni benkawu Whoa
Whoa
Whoa

Nangu unohhaaaaa
Balekani nang’ unohhaaaa
Bathi kumnyam ebsweni benkawu
Bathi kumnyama Hhay bo
Hhay bo
Hhay bo
Nang’ unohaaaaa

Bathi kumnyama ebusweni benkawu Hhay bo
Hhay bo
Hhay bo
Nangu unohhaaaaa
Hay kumnyama, balekani Balekani
Kumnyama Kumnyabo bo
Aay kumnyama bo Aay kumnyama bo
Bathi kumnyama ebusweni benkawu Hhay bo

Hhay bo
Hhay bo
Nangu unohhaaaaa
Bathi kumnyama ebusweni benkawu Whoa
Whoa
Whoa
Nangu unohhaaaaa

Bathi kumnyama ebusweni benkawu Hhay bo
Hhay bo
Hhay bo
Nangu unohhaaaaa
Bathi kumnyama ebusweni benkawu
Whoa
Whoa
Whoa
Nangu unohhaaaaa

 

Kumnyama Zakes Bantwini Lyrics ft. Mthunzi, Kumnyama Zakes Bantwini Lyrics, Zakes Bantwini Lyrics